To tytuł szóstego webinarium z cyklu „Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie”, omawiający tytułową maksymę, na pracowniczym przykładzie. I nie chodzi o to, aby przestać ufać swoim pracownikom. Wręcz przeciwnie.

Mowa o efektach, które powstały w wyniku zastosowania systemu Rejestracji Przebiegu Pracy (RPP), jako transformacji cyfrowej systemów RCP.

W skrócie, w wdrożeniu systemu okazało się, że pracownicy różnie wykorzystują czas pracy na swoim stanowisku. Przez porównanie pracy na tych samych stanowiskach, rozbieżności zaskoczyły kierownictwo tego przedsiębiorstwa.

Pokazało to także, że znany nam system nowej generacji oparty na sztucznej inteligencji i IoT, potrafi na bieżąco (on line) ujawniać obszary nadające się do poprawy oraz do premiowania.

Jak przyznali nasi klienci, system ten (typu) RPP ma przewagę nad monitoringiem RCP. Drugi przykład także daje do myślenia, ale nie zdradzając szczegółów, zapraszam do obejrzenia webinaryjnego skrótu: https://youtu.be/Jjyy6JbyL_g

SZÓSTY WEBINAR Z CYKLU „TRANSFORMACJA CYFROWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE” pt. „UFAĆ TO ZNACZY SPRAWDZAĆ”.