NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W ZARZĄDZANIU WYNIKAMI PRACY, to trzeci z cyklu „Transformacja cyfrowa w firmie”, webinar zorganizowany przez naszą Firmę w dniu 05 maja 2021 roku..

Tym razem podjęto temat zarządzania wydajnością pracy w oparciu o najnowsze technologie, które pozwalając wspomóc wzrost jego efektywności. Coraz częściej, jest warunkiem utrzymania przewagi strategicznej. Najnowsze wyniki badań wskazują, że nieco połowa uważa się za dobrze przygotowaną do zwiększania efektywności wyników w czasie zachodzących zmian, choć niemal wszyscy opierają swą wiedzę na doświadczeniu i zaradności.

Czy to wystarczy, czy musi wystarczyć? Jakich szukać rozwiązań i do czego może doprowadzić brak takich działań ze strony zarządzających?

Wyniki te potwierdzają nasze wcześniejsze omówienia i wnioski z dwóch poprzednich webinariów, gdzie zajmowaliśmy się motywacjami w transformacji cyfrowej i poprawą wydajności.

Program III webinarium objął następujące punkty:

1. Priorytety obecnego zarządzania wynikami.

2. Trzy podstawowe elementy zarządzania wynikami pracy.

3. Cel i korzyści zarządzania wynikami pracy.

4. Zarządzanie wynikami pracy w czasach transformacji cyfrowej.

5. Automatyzacja i motywacja z zastosowaniem IoT i AT.

https://youtu.be/JpyrgghD4xk

Ujawniając kolejny z wątków, który przewinął się na tym webinarze to, że: „Często mamy wrażenie, że obecnie zespoły nie pracują efektywnie. Z różnych względów. Czy to z uwagi na ograniczenia pandemiczne, nie rytmiczne dostawy czy chociażby rozproszenie w pracy zdalnej itp.. Dlatego zachęcam Państwa, aby opomiarować kluczowe procesy. Poznać je. Wówczas możemy obserwować ich przebieg, dokonać analizy np. wobec postawionych celów strategicznych firmy i wyciągać wnioski oraz wprowadzać zmiany. Często brak informacji o procesach np. sprawia, że i menedżerowie i pracownicy nie działają efektywnie. I pokuszę się tu o stwierdzenie, że taka sytuacja obniża wyniki pracy.”

Inny wniosek, to: „Zaczyna nam brakować pracowników, stąd doraźny efekt wzrostu czasu pracy, aby sprostać popytowi wydajnością posiadanego potencjału przedsiębiorstw. To pokazuje, że trudno będzie efektywnie wykorzystać nam szanse popytowe płynące z nowych zamówień, bez bardzo dobrego zarządzania czasem pracy pracowników.”

Chcesz zapoznać się tematyką poprzednich dwóch webinariów tego cyklu napisz – mnocon@softmaster.pl

Zespół SoftMaster Katowice

@softmaster.pl #transformacjacyfrowa #wydajnoscpracy #zarzadzaniewynikamipracy