RPP – system rejestracji przebiegu pracy

To pierwszy, polski system IT Rejestracji Przebiegu Pracy – oparty na inteligentnej karcie pracującej  w oparciu o internet rzeczy (IoT). Pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom w ewidencji przebiegu pracy online

System rejestracji przebiegu pracy

Jest to doskonałe narzędzie do transformacji cyfrowej w sferze organizacyjnej i technologicznej.

Rejestruje niezbędne informacje od poziomu poszczególnego pracownika po całe przedsiębiorstwo. Począwszy od pracy na stanowiskach produkcyjnych i usługowych, przez administrację, aż po kadrę kierowniczą, z pracą zdalną włącznie.

Obniż koszty i sprawnie dostosuj się do zmian!

Uświadomiona potrzeba zmiany w dobie Covid-19, wymaga szybkiego dostosowania się do nowych sytuacji.

Największymi, niewykorzystanymi rezerwami polskich firm są innowacje organizacyjne. Obejmują one między innymi procesy przebiegu pracy. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie (24 miejsce).

Ten wrażliwy potencjał kapitału ludzkiego, stanowi rosnący czynnik współczesnej przewagi konkurencyjnej. Aby sprostać współczesnym wyzwaniom, potrzebne są nowoczesne narzędzia. 

Takie, które na bieżąco i w prosty stosunkowo sposób, dostarczą nam informacji decyzyjnych z obszarów często dotąd nieosiągalnych. Trudnych z uwagi na wysoką zmienność, subiektywność ocen i silnie rozproszoną. Zarówno na poziomie 200, jak i 10 tysięcy zatrudnionych i zleceniobiorców.

 Z pomocą przychodzi innowacyjny system inteligentnej karty rejestrujący przebieg pracy. W sposób automatyczny i autonomiczny rejestruje oraz wstępnie analizuje przebieg pracy online. Jest skalowalny, czyli elastycznie dopasowuje się do naszych potrzeb. Nie wymaga przy tym skomplikowanego i pracochłonnego wdrożenia.

Formularz kontaktowy

FAQ – najczęściej zadawane pytania     

Dla kogo jest przeznaczony system RPP?

System sprawdza się zarówno w produkcji jak i w usługach, w tym także w logistyce i budownictwie. Począwszy od stanowisk wytwórczych w zakładach i filiach, po stanowiska menedżerskiej oraz pracę zdalną w terenie. Im więcej obejmuje osób, tym więcej korzyści się odnosi. Najlepiej, gdy są to firmy średniej wielkości zatrudniające powyżej 150 zatrudnionych oraz duże

Czym różni się system ERP od RPP?
System ERP służy do do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Działa w oparciu o jedną bazę danych, w której są gromadzone i przetwarzane dane i informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa – np. obsługa klienta i sprzedaż, produkcja, logistyka i magazyny, finanse i księgowość itd.

Natomiast system Rejestracji Przebiegu Pracy jest autonomicznym podsystemem ERP generacji sztucznej inteligencji, który dostarcza informacji zarządczych i organizacyjnych o bieżącym stopniu wykorzystania kapitału ludzkiego.

Otworzył nowy standard IT w innowacjach organizacyjnych. Rejestruje, pokazuje, motywuje i pomaga w ocenie przebieg pracy. Mierzy aktywność pracy, intensywność, rejestruje jej charakterystykę na danym stanowisku. Lokalizuje pracowników w terenie i pracy zdalnej. Wspomaga bezpieczeństwo i higienę pracy.

Poprawia komunikację wewnętrzną (pager) i służy poprawie procesów oraz ograniczaniu skutków Covid-19. Pozwala nawet na ocenę, czy dany pracownik sprawdza się na danym stanowisku.

Jak działa ten system?
Ten polski system (opatentowany w USA i Unii Europejskiej) opiera się na inteligentnej karcie pracy. Noszona jest ona (w kilku odmianach) przez pracowników. Zbiera ona automatycznie i obiektywnie informacje o przebiegu pracy pracownika na obszarze całej firmy, jej filiach, a także w terenie.

Tworzy graficzne wykresy, statystyki i mapy. W zależności od polityki firmy, pracownik ma dostęp do tych danych, HR i przełożeni. Dzięki systemowi można poprawić wydajność, obniżyć koszty pracy, optymalizować organizację pracy i optymalizować procesy z nią związane. Także maszyn. Ma zastosowanie w organizacji produkcji, usługach, pracach biurowych, wspomaga BHP.

System RPP automatycznie i autonomicznie rejestruje czas pracy poszczególnych pracowników, a także w określonych warunkach maszyny. Inteligentnie mierzy ich aktywność i przebieg pracy. Jak ją wykonuje i co wpływa na zakłócenia. Informacje zbiera i dostarcza na bieżąco, wydatnie przyspieszając proces decyzyjny. Umożliwia dokonywanie porównań w obrębie danego stanowiska, procesu lub też sprawności organizacji. Mierzy intensywność pracy, bez angażowania samego pracownika, którą prezentuje we wskaźnikach i liczbach oraz wykresach i mapach. Wspomaga komunikację i motywację.

System nie zbiera wrażliwych danych pracowników, jak i miejscach z tego wyłączonych (szatnie, palarnie, stołówki, czy toalety). Przedsiębiorstwo gromadzi je na swoim serwerze, przy pomocy wewnętrznej infrastruktury sieciowej firmy.

Instalowanie systemu zabiera zwykle około dwóch dni, szkolenie załóg podobnie. Wystarcza później, że pracownicy i ich przełożeni zastosują je w codziennej pracy. Jak wspomniano, system RPP automatycznie i na bieżąco gromadzi oraz wysyła dane. W zależności od przyjętej organizacji w firmie, odpowiedzialny za analizę końcową pracownik, wyciąga na ich podstawie wnioski i wprowadza zmiany optymalizujące proces, bądź organizację. Są one prezentowane graficznie i liczbowo w przystępnej formie. Przygotowany zestaw wskaźników można wzbogacać własnymi parametrami i wskaźnikami – otrzymując gotowe grafiki pracy poszczególnych pracowników, jak również zespołów i całych jednostek organizacyjnych. Ponad 20 funkcjonalności tego systemu RPP, z reguły wystarcza do przedstawienia obrazu intensywności pracy, jej przebiegu, charakteru a także miejsca wykonywania danej pracy. Tworzy obraz dnia pracy załogi, dzień po dniu

Jakie korzyści możemy osiągnąć stosując ten system RPP?
Firmy, które wdrożyły ten system RPP, wyeliminowały u siebie problem prywatnych wyjść, nieuprawnionych nadgodzin, zredukowały przestoje, wydłużone przerwy „na papierosa”, czy też liczbę spóźnień i wcześniejszych wyjść.

Raporty pozwolił na analizę zakłóceń pracy i procesów organizacyjnych, w tym czasu na ich realizację. Wzrosła istotnie intensywność pracy, wydajność pracy. Spadły koszty pracy, zoptymalizowano procesy i przyśpieszono ich diagnozowanie. W ten sposób poprawiono także wyniki firmy i realizację oczekiwań klientów.

Z dotychczasowych pomiarów wynika, że średnio w tych przedsiębiorstwach – czas na pozazawodowe czynności w pracy ograniczono o 80%. Czas na czas papierosowe lub smartfonowe o 78%, a wydłużony czas na jedzenie o 92%. Skrócono czas na przyjście zmian (przy tak zwanych kołowrotkach) o 87%. Wzmocniono także bezpieczeństwo pracy poprzez automatyczny nadzór noszenia kasków i sygnalizacji upadków. W czasach Covidu-19, ułatwiono pracownikom informowanie się o przekroczeniu dystansu sanitarnego i wyeliminowano nieobecności nieusprawiedliwione.

To kilka przykładów obniżenia kosztów organizacyjnych, i kosztów pracy. Dzięki nim organizacje są zdolne do utrzymania lub zyskania przewagi konkurencyjnej. Pracownicy, świadomi poprawy ich osobistego bezpieczeństwa oraz higieny pracy, są bardziej zadowoleni i efektywniejsi.