Jak w pełni wykorzystać czas pracy? – to IV webinar, a w zasadzie skrót pełnego zapisu, z cyklu „Transformacja cyfrowa w firmie„.

Pełne wykorzystanie czasu to ideał, do którego dąży każdy pracodawca. W dobie kryzysu gospodarczego i dynamicznych przemian, w przedsiębiorstwach zachodzą również zmiany adaptacyjne. Rodzi to konieczność zmian wewnątrzorganizacyjnych, procesów i procedur.

Jak zatem w tych warunkach optymalizować czas pracy swoich pracowników?

Poruszają ten problem, na konkretnym przykładzie, eksperci w swoich dziedzinach, wypowiadający się w tym webinarium.

Jego program obejmuje:

1.     Historia (case study) będąca przykładem wyjścia z impasu realizacyjnego.

2.     Gdzie tracą inne firmy? – przykład (Case study)

3.     Jak firmy wykorzystują system RPP oraz jakie wyniki uzyskują.

Przedstawiony na webinarium przykład zobrazował proces w firmie produkcyjnej od momentu stwierdzenia zakłóceń realizacyjnych, poprzez szukanie doraźnych rozwiązań (na bazie doświadczeń i wiedzy kadry menadżerskiej), po wyłonienie rezerw umożliwiających optymalizację wydajności pracy. Wdrożenie systemu zarządzania czasem pracy, jako jednego z uzupełnień dotychczasowych rozwiązań IT, pozwoliło na szybką analizę stopnia wykorzystania czasu pracy w całej organizacji. Od pojedynczego człowieka, poprzez zespoły i wydziały/działy, aż po filie przedsiębiorstwa. To przykład zastosowania z powodzeniem elementu transformacji cyfrowej, wspomagającego zarządzanie w dynamicznych zmianach funkcjonowania. W tym konkretnym przykładzie, już po pierwszym miesiącu klient uzyskał zwrot nakładów zainwestowanych w system. Największą poprawę (29%) uzyskał w redukcji wyjść prywatnych wśród siedmiu rejestrowanych obszarach. Zredukowano o 21% przerwy postojowe. Na trzecim miejscu znalazła się redukcja nieuzasadnionych nadgodzin (o 14%).

Dysponujemy wiedzą o rozwiązaniach IT, które mogą Ci pomóc szereg aktualnych problemów, z którymi borykają się współcześnie przedsiębiorcy.  

Możesz zapoznać się z wszystkimi webinariami z cenną wiedzą związaną z aspektami transformacji cyfrowej – mogącymi budzić refleksję i inspirację do własnych zastosowań firmowych.

Udostępnimy Ci je. Napisz do nas na e-maila: mnocon@softmaster.pl Zapraszamy do kontaktu, który może zaowocować rozwiązaniami w zarządzaniu czasem pracy, o którym jeszcze nie wiesz. A czas to pieniądz. @softmaster.pl #transformacjacyfrowa #czaspracy #wydajnoscpracy #monitoringczasupracy #hr #zarzadzanieczasempracy #zarzadzanie