Nasz pierwszy webinar, z cyklu: Transformacja cyfrowa, został zatytułowany „MOTYWACJE W TRANSFORMACJI CYFROWEJ”, został zorganizowany z myślą o kadrze zarządzającej wyższego szczebla dużych i średnich firm produkcyjnych, a także logistycznych. Ale Ty także możesz znaleźć w nim coś dla siebie. Zwłaszcza, jeśli jesteś menedżerem/menedżerką zajmującą się rozwojem, HRM lub IT.

Na tym webinarze omówiliśmy na nim m.in. bariery, które przeszkadzają menedżerom polskich firm we wprowadzaniu transformacji cyfrowej.

Jedną z barier w zastosowaniu transformacji cyfrowej jest zwyczajny brak wiedzy na temat tego, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe można w praktyce wykorzystać w swoich organizacjach.

Jeśli organizacja skupia się głównie na potrzebach klienta i zrobiła wiele w optymalizacji swych procesów produkcyjnych i usługowych lub też inteligentnej logistyce, to nadszedł już ostatni moment na wykorzystanie cyfrowych rozwiązań inteligentnych w optymalizacji wydajności Twojego kapitału ludzkiego. Mam tu na myśli systemy nowej generacji, określane przeze mnie systemami rejestracji przebiegu pracy, aby zoptymalizować dzięki niemu złożony obszar HR. Wszak najcenniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie.

W trakcie rozmowy, nasunął się jeden z wniosków. W 2021 roku zaistniała już konieczność pilnego znalezienia dla swoich firm najnowszych rozwiązań cyfrowych, które odciążą kadrę od pracochłonnego zbierania danych oraz ich wstępnej analizy. I nie mam tu na myśli dotychczasowych rozwiązań IT, które w większości macie. Ale te, które wykorzystując sztuczną inteligencję i IoT, są w stanie dostarczać na bieżąco informacji strategicznych dotąd nie osiągalnych lub nie w tak szybkim tempie.

Nie zapomnieliśmy tu także o cyfryzacji powtarzalnych procesów, które wciąż nadmiernie absorbują czas pracowników. To niemal rezerwy proste w zwiększaniu konkurencyjności. Zwłaszcza istotnych w czasie gwałtownych zmian wywołanych pandemią.

Dzięki temu, Twój uwolniony potencjał i Twoich pracowników, będziesz mógł skierować do poprawy dalszych procesów zwiększając wydajność pracy i przy tych samych kosztach skupić się na rozwiązywaniu bardziej złożonych aspektów biznesowych. Szczególnie swych liderów.   

Te i inne aktualne aspekty motywacji w transformacji cyfrowej może obejrzeć w skrócie naszego webinarium, który dostępny jest na kanale YouTube firmy SoftMaster:

Całość, udostępnimy bezpłatnie stu pierwszym zainteresowanym, po zgłoszeniu się na e-maila: mnocon@softmaster.pl

Zapraszamy do naszego następnego materiału webinaryjnego.

SoftMaster Katowice