Minimalizuj ryzyko i koszty nieefektywnego czasu pracy w przedsiębiorstwie

Ten pakiet korzyści otrzymasz od razu.

Program webinaru #7

  • Sfinansuj sobie system zarządzanie wykorzystania czasu pracy.
  • Jak uzyskać uzyskać większą wydajność bez większego nakładu czasu i pieniędzy?
  • TDlaczego nie wygrywasz (skala i skutki marnotrawstwa czasu pracy w firmie)?
  • Co nam oferuje system IT Rejestracji Przebiegu Pracy (nowa generacja RCP).
  • Jak wspomagać się IT w inteligentnym zarządzaniu personelem?
  • Automatyczny audyt procesów.
  • Wspomaganie motywacji pracowników.
  • Właściwa kultura organizacyjna elementem sukcesu transformacji cyfrowej.
  • Dobrostan pracowników wartością dodaną pracodawcy.
  • Inteligentny monitoring z poszanowaniem godności pracownika i z korzyścią dla obu stron.

Nasi eksperci

Łukasz Krupa

Łukasz Krupa

Doświadczony ekspert w doskonaleniu procesów i organizacji. Pasjonat zarządzania procesowego. Doradza przedsiębiorcom w zakresie optymalizacji procesów i systemów zarządzania.

Marian Nocoń

Marian Nocoń

25-letnie doświadczenie menedżerskie na wszystkich szczeblach dużych firm i MŚP. Od 4 lat specjalizuje się w innowacjach oraz cyfryzacji biznesowej, w tym zarządzaniem przebiegiem pracy.

Ryszard Mikołajczyk

Ryszard Mikołajczyk

Informatyk. Od 1994 roku właściciel firmy Softmaster Doradztwo Komputerowe zajmującej się outsourcingiem IT. Konsultant i wdrożeniowiec systemów zarządzania klasy ERP.

Partnerzy merytoryczni