Oferujemy:kasy fiskalne,serwis komputerowy,usługi informatyczne,pogotowie komputerowe,oprogramowanie na terenie miast:katowice,sosnowiec,chorzów,katowice,śląsk

Zainstaluj flash playera w nowszej wersji


WINBUD - kosztorysowanieWINBUD Kosztorys jest systemem kosztorysowym od dawna obecnym na rynku, uznanym i lubianym przez Użytkowników. Producentem jest warszawska firma Chandney Software (o producencie i programie można przeczytać na stronie: (http://www.winbud.pl/). Program jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows i pakietem Microsoft Office. Działa intuicyjnie, więc tworzenie kosztorysów staje się szybkie i sprawne. Duże możliwości WINBUD-a oraz bogactwo zawartych w nim funkcji są dużym atutem programu.
 

System dostępny jest w dwóch wersjach: WINBUD Kosztorys Prof i Start. Obie wersje powstały w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenia i skierowane są głównie do przedsiębiorstw z branży budowlanej. Zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających uczestnikach procesu budowlanego, gdyż są doskonałymi narzędziami do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji. Mają zastosowanie w kosztorysowaniu prac budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, elektrycznych i innych. Programy zostały wielokrotnie nagradzane na targach zarówno budowlanych, jak i informatycznych.  WINBUD Kosztorys to jeden z elementów rozwiązania dla firm budowlanych, który dzięki współpracy poszczególnych modułów pozwala na automatyzację wielu procesów, zapewnia spójność i wiarygodność przetwarzanych informacji.
Każda wersja programu zawiera pełną bazę katalogową norm budowlanych wraz z opisami technologii robót (KNR, KNNR, KSNR, WACETOB, PKZ, KNCK, KNP) , rozbudowane funkcje przeszukiwania katalogów wg tekstu lub kodu, ma możliwość modyfikowania i tworzenia własnych pozycji katalogowych. Mogą Państwo pracować na dowolnej ilości katalogów równocześnie otwartych. Program umożliwia między innymi: kosztorysowanie uproszczone zgodne z obowiązującymi przepisami, kalkulowanie pozycji metodą szczegółową i uproszczoną w jednym kosztorysie oraz podgląd aktualnej wartości kosztorysu, elementu lub pozycji.
System WINBUD Kosztorys współpracuje z wieloma cennikami, m.in. SEKOCENBUD-em, BISTYP-em, ORGBUD-em, INTERCENBUD-em, jak również pozwala tworzyć własne cenniki z cen użytych w kosztorysie. Program dysponuje bogatym, szeroko konfigurowalnym  zestawem wydruków generowanych w postaci plików .rtf, które można importować do wszystkich edytorów dostępnych na rynku. Możliwy jest także import danych z innych programów kosztorysowych.
 
 
Dodatkowe funkcjonalności w programie WINBUD Kosztorys Prof:
 • tworzenie listy kontrahentów
 • obliczanie czasu pracy rusztowań
 • obliczanie kosztów transportu
 • obsługa krotności w przedmiarowaniu
 • swobodna numeracja kosztorysu
 • wielopoziomowa struktura kosztorysu
 • tworzenie kosztorysów wzorcowych
 • przeliczanie norm, cen w przypadku zamiany jednostki w oparciu o tabelę przeliczników jednostek
 • sporządzanie zbiorczego zestawienia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, ZZK) zgodnie z odpowiednimi przepisami
 • wielowalutowość - automatyczne przeliczanie cen RMS i pozycji w oparciu o zapisywaną w programie tabelę kursów walut
 • śledzenie postępu prac przez wprowadzanie obmiarów (procentowo i ilościowo) wykonanych robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych (procentówka) 
 • bezpośrednia wysyłka kosztorysów pocztą elektroniczną
 • generator raportów, dający możliwość budowania własnych szablonów wydruków, przy wykorzystaniu bogatego zestawu funkcji wyświetlających wszystkie dane kosztorysu 
 • określanie narzutów dla poszczególnych pozycji 
 • automatyczne dopasowywanie stawki roboczogodziny do założonej sumy końcowej kosztorysu 
 • porównywanie kosztorysów wg różnych kryteriów (z bazą katalogową lub między sobą) 
 • wydruk faktur
 • wyliczanie ceny jednostkowej dla całego kosztorysu 
 • możliwość tworzenia kosztorysu w kilku wariantach 
 • możliwość wprowadzania numeru i opisu specyfikacji technicznej do kosztorysu i/lub do pozycji kosztorysowej
Dodatkowo z programem WINBUD Kosztorys Prof dostępne są dodatkowe moduły:
 •  WINBUD Rysunek - służący do tworzenia dokumentacji technicznej, sporządzania planów i szkiców . Pozwala na rysowanie podstawowych figur geometrycznych, określanie obwodów i wypełnień, wielowarstwowość, wymiarowanie, wyrównanie do siatki, wstawianie pól tekstowych, ustalanie skali rysunku. Wykonane rysunki mogą być podpięte do kosztorysu.
 
 • WINBUD Inwestycja - program przeznaczony dla inwestorów i wykonawców, wspomagający bieżącą kontrolę kosztów prowadzonych inwestycji z podziałem na obiekty i okresy wykonawcze. Pozwala na sporządzanie protokołów odbioru (częściowych i końcowych) oraz faktur na podstawie kosztorysów i stopnia zaawansowania prac (procentówka) z WINBUD Kosztorys. 
 
 • WINBUD GMB Harmonogram - program wspomagający kontrolę zapotrzebowania, dostaw i zużycia materiałów potrzebnych na budowie. Przeznaczony głównie dla kierowników budów, pracowników zaopatrzenia, magazynierów oraz kontrolerów. System jest w pełni zintegrowany z programem WINBUD Kosztorys przez co umożliwia odczytywanie zestawień materiałowych i przygotowanie na ich podstawie zamówień od dostawców. Dzięki rejestracji postępu robót bądź to dane o zapotrzebowaniu materiałowym w rozbiciu na budowy oraz czasy dostaw. Dział zaopatrzenia w firmie otrzyma informacje "ile", "kiedy" i "co" należy dostarczyć na budowę. Dzięki dostępnym w programie funkcjonalnościom można zapobiegać niegospodarności w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, usprawnić komunikację na linii budowa - zaopatrzenie oraz rozszerzyć możliwość raportowania i analizowania danych.
   

WERSJE DEMONSTRACYJNE

 
Aby pobrać wersję demonstracyjną proszę wejść na stronę i wypełnić formularz.
 

ZAMÓWIENIE

 
W prosty sposób mogą Państwo zamówić programy. Wystarczy wysłać e-mail lub fax z zamówieniem wraz  danymi do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, NIP), nazwiskiem i telefonem osoby kontaktowej oraz sposobem odbioru programu (możliwość przesłania kurierem lub pocztą za pobraniem lub odbiór osobisty w naszej siedzibie przy ul. Rolnej 43 w Katowicach -Brynowie).

 
Uwaga: jesteśmy dystrybutorem działającym na terenie śląska i okolic.
 
E-MAIL
winbud@softmaster.pl
 
TELEFON
032/202-33-95

FAX
032/205-81-30

KONTAKT
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Paweł Goncerz
e-mail: pawel@softmaster.pl

 
Drukuj   Wstecz   W górę